HUJapan 2019 – Day 6

אחר שפגשנו את נאוקו ואורחיה, הלכנו לבניין של סטודיו אינספייר, שם סיפרו לנו שהקומות הראשונות הן לחברת קראנצ’ירול העולמית, והלכנו לקומה שלהם שם ראינו את המאסקוט של החברה, ועוד מספר דברים שאומרים לצאת לאתר . לאחר מכן עלינו לחברת אינספייר שם נפגשנו עם  אוסאמו מאסויאמה המקסים, מייסד האולפן,  שהסביר לנו על החברה- אינספייר היא חברה … More HUJapan 2019 – Day 6