Jewish-Shinto Encounters

בכנס Jewish-Shinto Encounters גילינו מוטיבים וערכים המשותפים בין היהדות לשינטו, למרות שלמראית העין הן דתות שונות לחלוטין. כמו כן, ראינו שהשינטו היא דת איזוטרית-קהילתית שעשויה לזמן הזדמנויות עסקיות ואינטראקציות שיקדמו עסקים בין המאמינים. המפגש נתן דגש שהמפתח לעשיית עסקים עם מדינות אחרות נמצא בהבנה של התרבות והמנהגים שלהן. נסיים במשפט שלדעתנו מבטא זאת היטב: “He, … More Jewish-Shinto Encounters

HUJapan 2019 – Day 3

היום השלישי היה עמוס יותר מהשני, וזכינו למספר חוויות מכיוונים שונים! פתחנו את היום בסיור בחברת ההוצאה לאור (קודנשה) Kodansha, שהסכימו לארח אותנו ולהעביר לנו סיור בסטודיואים שלהם. הסיור התחיל בהסברים על ההיסטוריה של קודנשה והעבודות שלהם; אמנם קודנשה מוכרת בהוצאה לאור של מנגות רבות, אך לצד כך הם גם מוציאים ספרים, תרגומים של עבודות … More HUJapan 2019 – Day 3