About

asiaLogo

על הסמינר:

סמינר המצטיינים של מדור יפן בחוג ללימודי אסיה באוניברסיטה העברית בירושלים מתקיים במהלך סמסטר ב’ בשנת הלימודים תשע”ה ובמסגרתו דנים הסטודנטים באופן מעמיק בהיבטים שונים של ההיסטוריה, התרבות, החברה והדת של יפן.

המשתתפים בסמינר נבחרו על סמך הישגיהם הלימודיים ומעורבותם בחיים האקדמיים של החוג והוענקו להם מלגות נסיעה.

הסמינר מורכב מקריאה אינטנסיבית של מחקרים מכוננים בתחום וימשך בנסיעה מחקרית ליפן לתקופה של כשבועיים במהלך חודש אוגוסט.

ביפן נבקר באתרים הרלוונטיים ללימוד ההיסטוריה והזיכרון ההיסטורי של יפן, שינטו ובודהיזם, חברה עכשווית ותרבות פופולארית, ונשלב ביקורים באוניברסיטאות ומפגשים עם סטודנטים וחוקרים מקומיים.

אל הסמינר ביפן יתלוו תלמידי החוג בעבר שלומדים באוניברסיטאות ביפן.

file-page1.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s