HUJapan 2019 – Day 1

שלום שינג׳וקו, טוקיו! שביאתנו תהיה מבורכת! שלום רחובות הומי אנשים ! שלום אינספור שלטים בשללי צבעים ורבבות צורות. . אנו חברי הסמינר הגענו עצמאית (כל אחד מעסקיו ביפן) מלקום הלינה שלנו כדאי להוריד את משאנו, להיפגש עם כולם ולצאת לנקודה הראשונה שלנו, סיור במוזיאון סטודיו ג’יבלי. סטודיו ג’יבלי אחראי לכמה מן יצירות המופת ששבו את … More HUJapan 2019 – Day 1