25.8 – קיוטו: מההיסטוריה של העיר בחזרה לאוניברסיטה

שיר: בבוקר הלכנו לאוניברסיטת קיוטו, ובה פגשנו את פרופ’ שימיזו הירומו. פרופ’ שימיזו מתרכז בלימודים איזוריים, וסיפר לנו על המחקר שלו של שבט של אנשים נמוכים (מטר וחצי לגברים ומטר ארבעים לנשים) בפיליפינים הנקראים “אייטים”. אשר בין שנות ה-70 לשנות ה-90 עברו תהפוכת מודרניזציה. בעוד בשנות השבעים היו ציידים-לקטים ולבשו פריטים מינימאליים (הילדים הסתובבו ערומים), … More 25.8 – קיוטו: מההיסטוריה של העיר בחזרה לאוניברסיטה