24.8 – קאנסאי: מהבודהה הגדול לאיש הרץ

שיר: היום יצאנו מוקדם בבוקר לבקר באוניברסיטת “קאנסאי גאידאי”, אוניברסיטה פרטית באיזור אוסאקה. הסטודנטים עמם נפגשנו קיבלו אותנו בפנים חייכניות, והחלפנו עמם מתנות. עשינו הצגה עצמית בתורות, ולאחר-מכן במסגרת המפגש התחלקנו לקבוצות של שש, בהן שלושה סטודנטים מקאנסאי גאידאי, ושלושה מהעברית. בקבוצות העלנו שאלות שעניינו אותנו אחד בפני השני. הסטודנטים היפנים הגיעו מרקע מגוון של התמחויות, … More 24.8 – קאנסאי: מהבודהה הגדול לאיש הרץ