HUJapan 2017 – Day 11: Niigata Love

בוקר אחרון לסמינר!! השכמנו קום בחריצות בשעה 4:00 (!!) כדי לנהוג כמנהגם של הנזירים הבודהיסטים ולפתוח את הבוקר במדיטציית זן של כשעה. הזן, היא כת בודהיסטית אשר מדגישה את הפרקטיות שבמנהגי הבודהיזם – כמו מדיטציה, ניקיונות וריכוז בקיומם של טקסים והמעשים הפשוטים ביום–יום. התהלכנו, רובנו מעט סהרוריים במקדש, אל מרחב המדיטציה ובו ברגע שהחלנו בטקס … More HUJapan 2017 – Day 11: Niigata Love