HUJapan 2016 – Day 10: May Peace Prevail on Earth

את היום השני של הסמינר ביפן, ויומנו האחרון בנגסקי, כבר מהתחלתו, הגדרנו כיום מעבר מקודש לחול. נפגשנו מול הצ’יינה טאוון שבמרכז העיר נגסאקי, ומשם נסענו לפארק השלום. פארק השלום בנגסאקי הוקם בשנת 1955 לשם הפצת מסר מתנגד למלחמה ולפצצת אטום שהוטלה על העיר נגסאקי ב-1945, ולהגברת המודעות לחשיבותו של שלום עולמי. הפארק מכיל מספר מונומנטים … More HUJapan 2016 – Day 10: May Peace Prevail on Earth