HUJapan 2016 – Day 3: Historical Memories and Territorial Dispute

התחלנו את היום השני של הסמינר שלנו בארוחת בוקר משותפת ושיחות חולין עם שותפינו למלון מסין ומתאילנד. גם הבנות הסיניות וגם התאילנדיות שיתפו אותנו באהבתן לתרבות הפופולרית בקוריאה ולרצון שלהן לחוות את קוריאה שהן הכירו דרך להקות הקיי-פופ ודרמות הטלוויזיה. לאחר שפגשנו את הכומר פארק שליווה אותנו במשך היום יצאנו לדרכנו לכיוון כלא סודמון. בדרכנו … More HUJapan 2016 – Day 3: Historical Memories and Territorial Dispute