HUJapan 2018 – Day 4

היום הרביעי של הסמינר התחיל גשום במיוחד, מה שהרס לנו קצת את התוכניות למהלך היום – לא יכולנו לטפס על הר סאנבאנג בגלל המסלול הבוצי ולא יכולנו לבקר במכון השלום של ג’ג’ו בגלל שהוא הוצף מהגשמים החזקים. עם זאת, נסענו בבוקר לאוניברסיטת ג’ג’ו, שם פגשנו את פרופסור צ’ו ופרופסור גו. פרופסור צ’ו מתמחה במרד השלישי … More HUJapan 2018 – Day 4